Läkare ville inte ta emot sjuka – anmäls

Patienter med feber, hosta eller influensa inte välkomna till läkarens mottagning i Stockholm.